BEZETTING VAN HET BELGISCH PAVILJOEN
DOOR BELGISCHE KUNSTENAARS

 

1. De Vlaamse en de Franse Gemeenschap geven om de beurt invulling aan het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië.

2. Dit jaar wordt de Vlaamse invulling bezet door Belgische kunstenaars.

3. Er wordt een nationale oproep gedaan aan alle Belgische kunstenaars om een werk mee te brengen en tentoon te stellen in de ruimten van het Belgisch Paviljoen.
Ze kunnen ook ter plekke een werk realiseren of een actie uitvoeren.

4. De wanden worden voorzien van 134 nagels, dit naar analogie met het aantal Belgische steden. De vloeroppervlakte wordt ingedeeld in een raster met 134
punten. Alle presentatieplaatsen zijn voorzien van de naam van een Belgische stad.

5. De kunstenaars kunnen hun werk ophangen, opstellen of uitvoeren op de plaats van hun stad of regio. Is de plaats reeds ingenomen, dan mogen ze het gepresenteerde werk verwijderen en het keurig aan de kant zetten, waar het tijdens de hele periode van de Biënnale zichtbaar blijft.

6. De opstelling van de werken gebeurt door de kunstenaars. Zij staan dus zelf in voor transport, plaatsing en eventuele verzekering van het werk. Na de tentoonstelling zorgt iedere kunstenaar ervoor dat zijn/haar werk opgehaald wordt. 

7. Aangezien het om een bezetting gaat, kan de organisatie noch de overheid aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of diefstal van het werk.

8. Om dezelfde reden en omwille van het feit dat dit een kunstenaarsinitiatief is, is de aanwezigheid van een curator niet vereist. Sinds de vroegste toonmomenten van de avant-garde (1874: de eerste tentoonstelling van de Impressionisten) waren kunstenaars zélf curators.

9. In het kielzog van de Venetiaanse bezetting zal een voorlopig niet nader genoemde Vlaamse kunst- en/of cultuurinstelling op gelijkaardige wijze bezet worden.

10. Het door deze quasi kostenloze bezetting vrijgemaakte budget kan volledig ingezet worden voor projectsubsidies voor beeldende kunstenaars.

 

Christine Clinckx
Antwerpen, juni 2016