Beste Dieter en Bart,


Voorstel voor een onderzoek- / tentoonstellingsproject door Christine Clinckx

Het MuHKA binnenstebuiten

Back to basics (basics = kunstenaars)

Er wordt een vragenlijst voor kunstenaars opgesteld over hoe zij het museum zien en
welke ruimten zij er in nodig achten (bv. performance room/ experiment platform / collectie presentatie /tijdelijke tentoonstelling /interactieve ruimte/ project space/ web-site ruimte/ archief presentatie/ bibliotheek / projectie ruimte / cafetaria ontmoetingsruimte/ mentale ruimte/ public space…)

Ze dienen toe te lichten waar ze die ruimten zien in het gebouw van het MuHKA en hoe ze die integreren in de bestaande te transformeren infrastructuur.


Er wordt aan de kunstenaars gevraagd een concreet voorstel te formuleren over het gebouw zelf, zowel aan de buitenzijde als binnenin. (bv kunnen er langs de buitenkant van het gebouw ingrepen plaats vinden die de toegankelijkheid bevorderen, een signaalfunctie vertolken, als een baken functioneren, etc). (vb Luc Deleu die een container langs de buitenkant van het museum hangt en die zo fungeert als een extensie van het gebouw of Benjamin Verdonk die zijn nest aan boven de rotonde op het dak plaatst)

Dit kan zowel onder de vorm van permanente structurele ingrepen als van tijdelijke artistieke interventies.

Voorstel verbouwing MuHKA gebouw: Kendell Geers die de rotonde op het gelijkvloers opblaast om zo het contact met het plein te verbeteren. De stenen kunnen dan blijven liggen als een hedendaagse ruïne. Het cafetaria/ bookshop kan dan naar de rotonde op het gelijkvloers verhuizen met het terras op het plein tussen de stenen. ‘s Avonds kan het cafetaria gebruikt worden om films te vertonen.

Al deze voorstellen (brieven, faxen, e-mails, gesprekken, etc) worden gebundeld tot een publicatie (dossier) en geëxposeerd.
Voor de tentoonstelling worden enkele geselecteerde voorstellen tijdelijk en permanent uitgevoerd.